Zostań kuratorem_ką kolekcji MANUBA 2024 | nabór zakończony

18 grudnia 2023

Zostań kuratorem_ką kolekcji MANUBA 2024 | nabór zakończony

Ogłaszamy nabór na kuratora_kę kolekcji MANUBA GDD 2024. Jeśli masz pomysł na to, jak mogłaby wyglądać przyszłoroczna limitowana seria przedmiotów zaprojektowanych i wyprodukowanych specjalnie na festiwal Gdynia Design Days – zgłoś się do nas! 

Kogo szukamy?

Osoby lub zespołu, niekoniecznie mającego doświadczenie w projektowaniu rzemiosła. Głównym obowiązkiem kuratora_ki będzie stworzenie koncepcji kolekcji, dobranie projektantów, nadzór nad pracami, produkcją oraz sklepem podczas Gdynia Design Days. Mile widziane doświadczenie w przeprowadzaniu procesów projektowych, choć nie jest ono konieczne. Technika dowolna, najważniejsze to otwarta głowa.

Wysokość środków na realizację zadania to 70 000,00 zł (brutto).

Oferty należy składać w formie skanu drogą elektroniczną (e-mail) na adres m.blaszczyk@ppnt.pl do dnia 04.02.2024r., godz. 23:59, załączając Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 2. 

Jesteś zainteresowany_a? Poniżej znajdziesz pełną treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe_MANUBA
Zał. 1 Harmonogram_MANUBA
Zał. 2 Formularz oferty_MANUBA
Zał. 3 Projektowane postanowienia Umowy_MANUBA

 

Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego: 

 • Czy sklep internetowy jest istniejącym sklepem i zadaniem kuratora_ki jest tylko wprowadzenie produktów i obsługa sklepu w podanym terminie, czy konieczne jest jego uruchomienie? Czy sklep spełnia wymagania prawne, np. regulamin, polityka prywatności?

  Sklep internetowy istnieje, ale jest nieaktywny poza festiwalem. Kurator_ka musi wprowadzić nowe produkty, opis nowej kolekcji i odkryć produkty z poprzednich kolekcji, które nadal są dostępne (listę otrzyma wcześniej). Konieczne będzie również podpięcie płatności internetowych i podpisanie umowy z firmą świadczącą takie usługi. Następnie kurator_ka musi odsłonić sklep w dniu premiery i zapewnić jego obsługę. Regulamin i polityka prywatności są gotowe i leżą po stronie Organizatora.

 • W jaki sposób wygląda przepływ pieniędzy? Czy kwota jest wypłacona po zakończeniu zadania, czy też są w międzyczasie rozliczenia na podstawie przedstawianych faktur np. wynagrodzenie dla projektantów, czy też faktura za zakupione materiały do produkcji, faktura za przygotowanie materiałów graficznych?

  Kwota wypłacana jest etapami, po zakończeniu każdego z etapów, według harmonogramu – na podstawie wystawionej faktury przez kuratora_kę. Nie prosimy o wgląd w faktury oraz umowy zawierane przez kuratora_kę, które są niezbędne do wykonania zakresu umowy na kolekcję Manuba, pozostawiamy to w gestii Wykonawcy. Nie opłacamy też dodatkowych faktur. 

 • Czy jako osoba kuratorska mam możliwość zaprojektowania własnego przedmiotu, czy jest to konflikt interesów?

  Jest taka możliwość, ale do współpracy nad kolekcją muszą zostać zaproszone co najmniej dwie dodatkowe osoby. To, jak będzie wyglądał podział prac jest z naszego punktu widzenia dowolne. Każda z osób może zaprojektować swój obiekt, można pracować w parach lub wszystkie obiekty mogą zostać zaprojektowane przez cały zespół.

 • W jaki sposób wygląda przepływ pieniędzy ze sprzedaży produktów? Rozumiemy, że artyści/producenci uzyskują jednorazowe wynagrodzenie i pokrycie kosztów produkcji w ramach 70 000zł brutto, a cały dochód ze sprzedaży produktów jest przekazany do GDD po rozliczeniu sklepu?

  Producenci i producentki otrzymują jednorazowe wynagrodzenie od kuratorów w ramach zawartej między nimi umowy, w którą nie ma wglądu Zamawiający. Ten koszt musi być wliczony w całościową kwotę 70 000 zł brutto, którą otrzyma kurator_ka. Cały dochód ze sprzedaży trafia na konto założone przez kuratora_kę, a po zamknięciu sklepu, na podstawie rozliczenia, cała kwota trafia na konto wskazane przez Organizatora.

 • Czy wiadomo jaki będzie temat, motyw przewodni GDD 2024?

  Temat nie jest jeszcze znany i nie będzie ujawniony przed zakończeniem zapytania ofertowego.

 • Czy do zawarcia umowy trzeba mieć zarejestrowaną firmę? Czy może być to firma zarejestrowana za granicą?

  Do zawarcia umowy konieczne jest posiadanie firmy (możliwość wystawiania faktur). Może to być firma zarejestrowana za granicą.

 • Jak mocno wiążący jest zgłoszony harmonogram 4.02? Czy w trakcie można dokonać zmian?

  Wiążący jest harmonogram umieszczony w podpisanej umowie. Przed jej podpisaniem można w niewielkim stopniu skorygować daty za zgodą obu stron.

 • Czy przewidziane są możliwe % zmiany ceny w stosunku do zgłoszonego harmonogramu (podwyżka cen – inflacja w trakcie realizacji produktu?

  Nie ma możliwości zmian kosztów sumarycznych poszczególnych etapów. Na podstawie harmonogramu rozliczane są faktury opłacane przez Zamawiającego.

 • Czy konieczne jest wyszczególnienie wyceny każdego punktu etapu  np. brief projektowy, potwierdzenie doboru projektantów. Czy istotna jest końcowa kwota wyceny dla poszczególnych etapów? 

  W wycenie istotne jest jedynie sumaryczne podanie kwoty za cały, zamknięty etap.

 • Przy założeniu, że wyszczególnione muszą być składowane na każdy etap, czy możliwe jest przeniesienie  środków pomiędzy elementami danego etapu?

  Nie ingerujemy i nie sprawdzamy kosztów poniesionych w poszczególnych elementach jednego etapu. Płatność odbywa się na podstawie zakończonego etapu. Nie prosimy również o przedstawienie faktur, czy dodatkowych umów.

 • Czy można zgłosić kilku projektantów/projektantek do projektu, ale docelowo wybrać? Jeśli, to na którym etapie ten wybór jest konieczny?

  Tak, dopuszczamy zmianę projektantów i projektantek podczas trwania Umowy. Końcowo projektanci i projektanci muszą zostać zaakceptowani przez Zamawiającego, ale podane propozycje w Ofercie nie są wiążące.

 • Jak wygląda kwestia praw autorskich do projektu w przypadku niewygrania konkursu? 

  Oferty nadesłane jako odpowiedź na zapytanie ofertowe nie będą wykorzystywane przez Gdynia Design Days oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Nie będą też udostępniane osobom trzecim. Jawna jest jedynie przyznana punktacja.

   

Galeria