BIOPROSPECTING: rozwiązania dla przyszłości

wystawa

BIOPROSPECTING: rozwiązania dla przyszłości

godziny otwarcia

22-30 czerwca, dostępna w witrynach Centrum Nauki Experyment

miejsce

Centrum Nauki Experyment
al. Zwycięstwa 96/98

wstęp

bezpłatny

O wystawie:

gdzie? Centrum Nauki Experyment, witryny od strony Alei Zwycięstwa 96/98, 5

Obecnie nauka pozwala analizować zagadnienia dotyczące bioróżnorodności praktycznie na wszystkich poziomach organizacji przyrody. Możliwa jest analiza różnorodności genetycznej, gatunkowej i ekosystemowej. Działania te dostarczają współczesnym naukowcom ogromne ilości inspiracji i potencjalnych rozwiązań dla ich badań. Te wyjątkowe procesy badawcze składają się na bioprospecting i dążą do szukania odpowiedzi i zastosowań dla naszej lepszej przyszłości.

Poszukiwanie zasobów i inspirujących rozwiązań w naturze jest trwale zapisane w historii ludzkości i odgrywało kluczową rolę w jej przetrwaniu, ewolucji oraz adaptacji. Stopniowo zatracaliśmy jednak tą bliskość wraz z rozwojem techniki, który pozornie zaczął uniezależniać społeczeństwa od otaczającego je środowiska.

Konsekwencji tej sytuacji nie musimy daleko szukać. Choroby cywilizacyjne, problemy środowiskowe, zanik bioróżnorodności są przykładowymi efektami zanikania naszej bliskości z naturą. Jak im zaradzić? Z pomocą pojawia się bioprospecting – rozwiązanie, którego zadaniem jest skanowanie elementów bioróżnorodności, w celu znalezienia nowych zasobów i rozwiązań naturalnych o dużej wartości społecznej i komercyjnej.

Rozwiązanie to praktykuje się obecnie w branżach takich jak farmaceutyka, produkcja, rolnictwo, kosmetologia, a także w nowszych dziedzinach, jak np. akwakultura czy nanotechnologia. Ważne jest, aby takie działania realizowane były w sposób odpowiedzialny i kontrolowany, dlatego też oprócz celu gospodarczego, współczesny bioprospecting uwzględnia również takie cele jak ochrona bioróżnorodności i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi.

Miliony lat ewolucji stworzyły bogatą kolekcję struktur, związków chemicznych, rozwiązań i mechanizmów: od poziomu komórkowego, poprzez całe organizmy do złożonych ekosystemów. Biologiczne prototypy są szczególnie ważne dla naszej przyszłości, w świecie o zmniejszających się zasobach i wzrastającej liczbie problemów środowiskowych. Wystawa BIOPROSPECTING: rozwiązania dla przyszłości pokazuje wybrane, obecnie realizowane badania, w tym projekty mające na celu poprawę jakości życia i ochrony naszego zdrowia. Poznacie fascynującą drogę, którą pokonać muszą naukowcy, aby wykorzystać zaobserwowane w naturze rozwiązania i przełożyć je na procesy badawcze, skutkujące innowacyjnymi rozwiązaniami i produktami.

Organizatorem wystawy jest Centrum Nauki Experyment. 

 

kurator

Centrum Nauki Experyment

Centrum Nauki Experyment

Centrum Nauki Experyment to interaktywne wystawy i przestrzeń do twórczego eksperymentowania. Swoimi działaniami popularyzuje wiedzę z różnych dziedzin nauki, zachęcając do podjęcia kariery naukowej. Promuje ideę nauki przez całe życie. Inspiruje do wspólnego tworzenia dobrej przyszłości, w oparciu o naukę, z poszanowaniem środowiska. Stymuluje dialog między społeczeństwem a ś...

Pełne bio