Ascent

wystawa

Ascent

godziny otwarcia

1-9 lipca, 10:00-20:00

miejsce

PPNT Gdynia
Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
Budynek II

wstęp

bezpłatny

PPNT Budynek 2

O wystawie:

Karolina Hałatek prezentuje Ascent – wielkoformatową, immersyjną instalację świetlną. Wertykalny kształt spirali stanowi powtórzenie formy koła, który może odnosić się do cząsteczki w ruchu, fali elektromagnetycznej bądź przedstawiać syntezę antycyklonu. Formalnie minimalistyczna praca, może być również nośnikiem duchowego, ekstatycznego uniesienia. Świetlisty dym, wydobywający się z wnętrza instalacji zaprasza widza do wejścia w oko cyklonu, odnalezienia się w nowej, abstrakcyjnej sytuacji zmysłowej. Widz ma możliwość zmiany percepcji poprzez symulację doświadczenia z pogranicza nadprzyrodzonego zjawiska atmosferycznego. Odbiorca staje się współkreatorem pracy na pograniczu biotycznego i a-biotycznego oraz realnego i oderealnionego środowiska. Wchodząc do wnętrza instalacji odbiorca mierzyć się może z wyobrażeniem Świata.

Na zachowanie człowieka wpływa wiele elementów. Podlega on czynnikom pozaekonomicznym takim jak geograficzno-przyrodnicze (położenie geograficzne, miejsce zamieszkania, klimat, warunki środowiska naturalnego, stopień zanieczyszczenia), cywilizacyjno-kulturowe (kultura i subkultura) i czynnikom zewnętrznym społeczno-kulturowym. Konsumenci migrują stykając się z nowym obszarem i odmiennymi warunkami środowiska naturalnego. Według J. Gajewskiego pewne rodzaje zachowań, normy i systemy wartości służą rozwojowi człowieka i ułatwiają mu przystosowanie się do nowego środowiska. To one staną się trwałą częścią systemu zachowań jego i całych zbiorowości. Kultura z kolei przemyca niematerialny charakter konsumpcji spowodowany nowymi bodźcami kulturowymi. Nowy charakter społeczno-kulturowy cały czas ewoluuje. Konsument stale musi dostosowywać się do zmian. Z tego względu staje się uważny i kreatywny. Bez względu na ilość zmiennych kulturowych, znamiona rdzennej kultury pozostaną trwałe. Należą do nich preferencje zakupu i użytkowania poszczególnych produktów, zwyczaje nabywcze, odbiór środków promocji, stosunek do poszczególnych form handlu, podejście do sposobu finansowania zakupów. Stąd wartość kultury i dzieł sztuki wydaje się znacząca. Transhumanistyczna realizacja Hałatek pokazuje, jak ważne jest wewnętrzne poczucie własnego miejsca, zakresu obszaru w jakim chcemy funkcjonować i poddawać się relaksowi, a zarazem potrafić być czułymi na zmiany zewnętrzne. Czy jesteśmy na tyle kreatywni, aby stworzyć własną alternatywę świata dekonsumpcji?

„W społeczeństwie konsumentów, (...)
Niezbędnym elementem jest własna
metonimiczna identyfikacja z ową grupą” [1.]

1. Konsumowanie życia, Bauman Zygmunt, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydanie I, Kraków 2009

Artystka: Karolina Hałatek
Kowal: Arkadiusz Kania
Produkcja: Publish Art, 2022

kuratorka

Magdalena Komborska

Magdalena Komborska

Kuratorka, malarka, historyk sztuki. Prowadziła wykłady z Promocji sztuki (2011/12 UAP w Magdalena Abakanowicz UNIVERSITY OF THE ARTS POZNAN). Otrzymała m.in. II Nagrodę Promocje 2008, Galeria Sztuki w Legnicy, oraz Stypendium artystyczne dla młodych twórców miasta Poznania za działalność artystyczną malarstwo oraz krytykę i promocję sztuki, 2009. W 2013 założyła Publish Art. Najnows...

Pełne bio