rada programowa GDD

Natalia Kawczyńska

Natalia Kawczyńska

W latach 2019-2024 współpracowała z PPNT Gdynia | Centrum Designu jako manager programu festiwalu i koordynatorka konferencji Design talks Business Sustainability Summit we współpracy z Change Pilots. W latach 2023-2024 pełniła funkcję kierowniczki PPNT Gdynia | Centrum Designu i festiwalu Gdynia Design Days, była zaangażowana w inicjatywę New European Bauhaus. Ukończyła Biznes Międzynarodowy na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Prywatnie kocha surfing.