Uzdrowienie przestrzeni, idei i ducha | Kuryłowicz & Associates

wykład i dyskusja

Uzdrowienie przestrzeni, idei i ducha | Kuryłowicz & Associates

data

24 czerwca 2024, godz. 17:00-20:00

miejsce

PPNT Gdynia | sala kinowa
al. Zwycięstwa 96/98, budynek III

wstęp

rezerwacje
zarezerwowane miejsca: 95/100

Żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, musisz zapisać się na listę.

 

gdzie? PPNT Gdynia, bud. III, parter, sala kinowa, punkt na mapie: A

Powrót do naturalnych praktyk związanych ze zdrowiem budzi ogromne zainteresowanie nie tylko ze względu na potencjał kształtowania naszego otoczenia, ale również dlatego, że tworzy piękniejszą narrację dla naszego życia. Możemy określić ten trend mianem "uważności" lub po prostu jako ucieczka od rzeczy nieistotnych, a szkodliwych dla zdrowia. Leon Batista Alberti, autor dzieła „Ksiąg dziesięć o sztuce budowania” twierdził, że architektura jest jak ciało. Zatem jest ona fizyczna (w przestrzeni), psychologiczna (w ideach) i duchowa (w dobrostanie).

Cel zaangażowania Kuryłowicz & Associates (K&A) w Gdynia Design Days jest dwuwymiarowy. Z jednej strony jest to chęć dzielenia się widzą i doświadczeniem, z drugiej zaangażowanie publiczności w proces tworzenia. Mamy nadzieję, że nasza sesja pozwoli wnieść więcej energii i inspiracji do wydarzenia GDD.

Założeniem jest zorganizowanie trzech prezentacji, które zostaną przerwane sesją warsztatową: Metodą Studium Przypadku (Case Study Method). Całość zakończy sesja pytań i odpowiedzi.

  1. Wprowadzenie: 5 minut – krótki wstęp + informacja o przebiegu zdarzeń
  1. UZDROWIENIE PRZESTRZENI | 20 minut | Paulina Kalska

Refleksja nad przeszłością, ocena stanu istniejącego, określenie potencjałów i znalezienie sposobów na uzdrowienie przestrzeni, czyli wypracowanie postulatów mających wpływ na przyszłość. Narzędzia i metody wsparcia projektowego K&A.

  1. Rozdawanie tekstów do przeczytania (krótki kazus oraz instrukcje dotyczące części warsztatowej) – 5 minut

  2. UZDROWIĆ IDEE | 20 minut | Elżbieta Szymańska-Golatowska

Żyjemy w świecie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości szukając inspiracji w coraz to nowej technologii, obecnie AI. Tymczasem niejednokrotnie gubimy przy tym uważność na przedmioty, narzędzia etc., które towarzyszą nam codziennie, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że po prostu są. Pytanie czy czerpiemy z tego dziedzictwa wystarczająco mocno i potrafimy analizować je strategicznie. Zaproponowany temat to propozycja rozmowy o tym jak zmienia się podejście i możliwości do szukania inspiracji dla architektury. Pokazuje jak możemy czerpać zarówno z nowoczesnych technologii, jak również z przedmiotów codziennego otoczenia.

  1. Warsztaty „Case Study Method“– Analiza Text Kazusów metodą (Case Study method) moderowane przez zespół K&A – podczas tych warsztatów zespół K&A zbiera od publiczności informacje które wynikają z rozdawanego tekstu. Będą to obejmować fakty, problemy i rozwiązania. K&A zakończy sesję krótkim podsumowaniem – 30 minut + 10 minut przerwy przed ostatnią prezentacją.

  2. UZDROWIĆ DUCHA: OD DZIKOŚCI DO CHARAKTERU | 40 minut | Tommy Pniewski

W praktyce medycznej coraz bardziej popularne staje się nie tylko koncentrowanie się na leczeniu, ale wręcz cofanie się o krok i nadawanie priorytetu przewidywaniu chorób poprzez tworzenie zdrowych wzorców, które skupiają się na rzeczywistym zapobieganiu. Narzędziem zdrowego i zrównoważonego rozwoju miast, jak i mechanizmem zapobiegania kryzysom klimatycznym, byłoby wprowadzenie więcej stref „dzikiej natury” w mieście oraz nowych typologii architektonicznych opartych na naturalnych systemach. W artykule zatytułowanym "Zew Dzikości. Regeneracja i Natura vs. nowa, cyfrowa rzeczywistość" Tommy Pniewski podkreśla znaczenie dzikich obszarów i zachęca do nowego ruchu architektonicznego inspirowanego dziką przyrodą. Dyskusja w Gdyni będzie poświęcona nie tylko temu, jak takie pomysły mogą przekształcić istniejące i przyszłe miasta, ale także jak mogą pozytywnie wpłynąć na fizyczny, psychiczny i duchowy dobrostan mieszkańców. Wydarzenie poruszy także aspekty jak budowanie charakteru oraz relację między przestrzeniami miejskimi i koncepcją temperamentów i cnót.

  1. SESJA Q&A z K&A – Cały zespół K&A wchodzi na scenę, aby przyjąć pytania i odpowiedzi – 20 minut

Koniec – całość potrwa około 2,5 godziny.

Materiały:

Kuryłowicz & Associates

Kuryłowicz & Associates

 Tommy PniewskiArchitekt + Analityk z pracowni Kuryłowicz & Associates i szef think-tanku K&A: Kompania. Urodził się w Nowym Yorku, USA. Ukończył studia w Wielkiej Brytanii i USA. Architekt i Profesor Peter Eisenman opisał projekt magisterski Tomka słowami cyt. „a lot of talent”. Mieszkając w Wielkiej Brytanii, Tommy pracował dla kilku pracowni w Londynie zanim przeprowadz...

Pełne bio