prowadzące

Zespół specjalistek LPP Naprawa odzieży

Zespół specjalistek LPP Naprawa odzieży

Beata Szmyt, starszy technolog RESERVED; Aneta Drozd, asystentka technologa CROPP; Iwona Sinderman, starsza konstruktorka RESERVED;  Katarzyna Rodakowska, starsza konstruktorka RESERVED