prelegentka DtB

Weronika Rochacka Gagliardi

Weronika Rochacka Gagliardi

Strateżka designu i współzałożycielkaa DESIGN PROVISION. Prowadzi projekty i szkolenia w zakresie budowania strategii, zarządzania designem, design thinking oraz service design. Realizowała projekty i szkolenia m.in. dla: ING Bank Śląski, ING DiBa (Niemcy), ING Chief Innovation Office (Holandia), Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK), Docplanner (ZnanyLekarz.pl), Narodowego Instytutu Audiowizualnego (obecnie FINA), Mercer Services Polska i Polpharma. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w brytyjskim Design Council w Londynie, gdzie w latach 2007-2012 pracowała jako project manager w obszarze edukacji oraz wsparcia dla biznesu, sektora publicznego i biur transferu technologii. Od 2013 roku prowadzi zajęcia w ramach studiów podyplomowych Projektowanie Usług  na Uniwersytecie SWPS. W latach 2020-2022 była kierowniczką merytoryczną tego kierunku. Członkini Rady Programowej School of Ideas w Warszawie (w ramach Uniwersytetu SWPS).

wydarzenia