prelegent

Tomasz Trzciński

Tomasz Trzciński

Dr hab. inż. Tomasz Trzciński, prof. PW i UJ kieruje pracami zespołu zajmującego się widzeniem maszynowym CVLab na Politechnice Warszawskiej. Jest również członkiem zespołu uczenia maszynowego GMUM na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kieruje pracami grupy widzenia maszynowego w IDEAS NCBR, polskim centrum badawczym w obszarze sztucznej inteligencji. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Politechnice Warszawskiej w 2020 r., doktora w zakresie wizji maszynowej na École Polytechnique Fédérale de Lausanne w 2014 r., a podwójny dyplom magisterski na Universitat Politècnica de Catalunya oraz Politecnico di Torino. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Stanforda w 2017 r. oraz na Nanyang Technological University w 2019 r. Pełni funkcję Associate Editor w IEEE Access oraz MDPI Electronics, jest także recenzentem prac publikowanych w czasopismach TPAMI, IJCV, CVIU, TIP i TMM, oraz członkiem komitetów organizacyjnych konferencji, m.in. CVPR, ICCV i ICML. Pracował w Google w 2013 r., Qualcomm w 2012 r. oraz w Telefónice w 2010 r. Pełni funkcję Senior Member w IEEE, jest członkiem ELLIS Society oraz ALICE Collaboration w CERN, jest ekspertem Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest współwłaścicielem oraz Chief Scientist w Tooploox, a także współzałożycielem startupu technologicznego Comixify, wykorzystującego metody sztucznej inteligencji do edycji wideo.

https://ideas-ncbr.pl/