prowadząca

Teresa Otulak

Teresa Otulak

Artystka i projektantka, na co dzień wykłada na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie ma otwarty doktorat. W swojej pracy skupia się na kondycji człowieka współczesnego. Interesują ją projekty wspierające zdrowie psychofizyczne, skoncentrowane na ludzkich, a nie biznesowych potrzebach. Dąży do projektowania rozwiązań, a nie produktów, co nazywa w swojej praktyce unproduct design. Przy projektach kuratorskich eksperymentuje z formą, przekształca istniejące modele i dostosowuje je do współczesnych kontekstów.

https://teresaotulak.com/

wydarzenia