prelegentka DtB

Natalia Kacprzyk

Natalia Kacprzyk

 Co-founder w Tenka oraz co-founder w Muva Design. Badacz, psycholog, projektant usług. Specjalista w tworzeniu procesów projektowych, przeprowadzaniu badań jakościowych, mapowaniu doświadczeń użytkowników, wypracowywaniu propozycji wartości, zarządzaniu procesami grupowymi, tworzenia i udoskonalania usług.

wydarzenia