prelegentka

Monika Zawadzka

Monika Zawadzka

ona/jej; architektka i antropolożka kulturowa; badaczka ponad 40 miast, projektantka, autorka obiektów, obrazów, tekstów, edukatorka; profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi Pracownię Architektury Miasta oraz kursy antropologii kulturowej. zajmuje się miastami o przestrzeniach typu europejskiego: atmosferą, spójnością i geograficznym zróżnicowaniem. bada lokalne sposoby formowania przestrzeni publicznych przez studia tożsamości formy urbanistycznej; fascynuje ją fenomen ulicy z kształtującymi jej ściany pierzejami tworzonymi z fasad miejskich domów. ważne miejsce w twórczości zajmują języki architektoniczne Gdańska i Gdyni, których kolejne dzielnice czyni obszarami badań oraz polem wizualnych i materialnych transformacji.