kuratorka

Monika Rosińska

Monika Rosińska

Doktorka socjologii, pracuje w School of Form Uniwersytetu SWPS. Koncentruje swoje zainteresowania naukowo-badawcze na współczesnych praktykach projektowych. Autorka książek Utopie dizajnu. Pomiędzy afirmacją a krytyką nowoczesności (2020), Przemyśleć użycie. Projektanci, przedmioty, życie społeczne (2010), współredaktorka Zoepolis. Budując wspólnotę ludzko-nie-ludzką (2020) oraz Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie (2011) oraz wielu artykułów naukowych i popularyzatorskich na temat projektowania. Współkuratorka wystaw designu.

wystawy