prowadząca warsztaty DtB

Monika Dmitrzak  

Monika Dmitrzak  

Koordynatorka projektów w Agencji Rozwoju Pomorza SA. Specjalizuje się w kwestiach zrównoważonego rozwoju, turystyki wellbeing oraz wdrażania elementów gospodarki o obiegu zamkniętym w branży turystycznej. Pomysłodawczyni międzynarodowego projektu CIRTOINNO – Circular economy tools to support innovation in green and blue tourism SMEs. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Środowiskiem i Gospodarki Odpadami (SGGW w Warszawie). Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z wdrażaniem proekologicznych rozwiązań w firmach i organizacjach pozarządowych, warsztaty dotyczące projektowania polityki środowiskowej w oparciu o GOZ, a także współpracuje z firmami z sektora MŚP jako doradca w kwestiach zrównoważonego rozwoju i cyrkularnych modeli biznesowych.

wydarzenia