autor

Michał Dudkowski

Michał Dudkowski

Dr inż. arch., absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, jest czynnym architektem, który łączy działalność projektową z badaniami naukowymi dotyczącymi historii architektury polskiej. W latach 2008–2009 współtworzył projekty remontów dworców kolejowych w Modlinie i Radziwiłłowie autorstwa Romualda Millera. Od 2016 roku pracuje w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie, gdzie m.in. przygotowuje remont i modernizację tego zabytkowego budynku projektu Millera. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP i Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.