kuratorka

Marta Borkowska

Marta Borkowska

Artystka sztuk wizualnych, edukatorka sztuki. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Najważniejszym tematem jej twórczych poszukiwań jest pogłębiony psychologicznie portret człowieka i społeczeństwa. Sięga do najprostszych instynktów, lęków, pragnień i doświadczeń fizycznych, wierząc, że to one stoją u źródła większości ludzkich zachowań. Analizuje i bada zależności pomiędzy relacjami międzyludzkimi. Inspiruje ją terapeutyczny aspekt twórczego wyrażania się, często odnosi się do wspomnień oraz pracy z podświadomością. Ważną rolę w jej twórczości zajmuje kobiecość, jej życiodajna moc i zdolności transformacji. Jest pasjonatką i obserwatorką natury, inspiruje ją jej cykliczność oraz relacja z człowiekiem. Od 2021 roku współtworzy kolektyw artystyczny Grupa Łono.

https://www.instagram.com/m.art.a.borkowska/

wystawy