prelegentka DtB

Magdalena Wojtas

Magdalena Wojtas

W swojej codziennej pracy jako Sustainable Development Manager w PLGBC zajmuje się współpracą z ponad 200 firmami i organizacjami na rzecz wdrażania założeń zrównoważonego budownictwa. Odpowiada za rozwój inicjatyw, w tym m.in. programów edukacyjnych, grup roboczych, analiz i raportów oraz cykli webinariów PLGBC. Aktywizuje zrzeszone organizacje do działań propagujących zrównoważone podejście do budownictwa. Od 8 lat jest związana jest z branżą nieruchomości,  analizując i wdrażając strategię oraz podejmując nowe wyzwania. Absolwentka programów MBA & MCC w Escuela de Negocios Europea de Barcelona i Universidad Isabel I w Hiszpanii oraz dwukrotna stypendystka Santander Universidades. Posiada także wykształcenie architektoniczne i politologiczne zdobyte na polskich akademiach. Jej publikacje ukazywały się w zeszytach naukowych, monografiach, wydawnictwach branżowych, magazynach i dziennikach.

 

wydarzenia