prowadząca

Linda Parys

Linda Parys

Zawodowa multipasjonatka, trenerka kreatywności i świadomego odpoczynku, coach oraz fotografka. Zajmuje się również budowaniem strategii marek personalnych ubranych w wartości i osobisty storytelling. Wspiera w poszukiwaniu pasji i motywacji do działania dbając jednocześnie o wewnętrzny dobrostan drugiej osoby. Bliska jest jej filozofia Ikigai oparta na poszukiwaniu celu i radości we wszystkim, co robimy. Według Lindy każdy jest kreatywny, niezależnie od branży a sama kreatywność to pomost między tym co czujemy a tym co robimy. Motto Lindy to „ Relax Body, Creative Mind, Clear Vision”. Autorka metody Creative Mindset, która oparta jest na 4 filarach: Let Go, Be Playful, Stay Creative, Find Flow.

https://lindaparys.pl/