prelegenci

Kuryłowicz & Associates

Kuryłowicz & Associates

 

Tommy Pniewski

Architekt + Analityk z pracowni Kuryłowicz & Associates i szef think-tanku K&A: Kompania. Urodził się w Nowym Yorku, USA. Ukończył studia w Wielkiej Brytanii i USA. Architekt i Profesor Peter Eisenman opisał projekt magisterski Tomka słowami cyt. „a lot of talent”. Mieszkając w Wielkiej Brytanii, Tommy pracował dla kilku pracowni w Londynie zanim przeprowadził się do Polski z rodziną. Przez ostatnie pięć lat w Kuryłowicz & Associates, Tommy pracował przy wielu prestiżowych projektach zarówno w Polsce, jak i za granicą, w sektorze edukacyjnym, hotelarskim, transportowym i mieszkaniowym, a także przy dużych projektach urbanistycznych jak konkurs na nową siedzibę Komisji Europejskiej w Brukseli. Równolegle do pracy projektowej Tommy wnosi również wkład w dyskurs architektoniczny, pisząc o teorii architektury.

Paulina Kalska

Lider Kreatywny w pracowni Kuryłowicz & Associates. Jej celem jest tworzenie atrakcyjnych oraz funkcjonalnych przestrzeni, pasujących skalą do otoczenia, uwzględniając potrzeby wszystkich środowisk społecznych oraz harmonijnie wplatając w to naturalny krajobraz. Połączenie współczesnych form architektury z rodzimą naturą miejsca jest dla niej kluczowym aspektem, unikając przy tym efektu kontrastu. Swoje podejście pracy wykształtowała poprzez zbieranie doświadczenia studiując na Politechnice Poznańskiej, na VIA University College w Danii oraz Southbank Institute of TAFE w Brisbane w Australii. Zdobyła dodatkowy tytuł pierwszego stopnia na kierunku Architectural Technology & Construction Management w Danii. Na swój pierwszy zagraniczny staż zawodowy wyjechała do Barcelony do pracowni Alejandro Zaera-Polo Architecture. Wzięła udział w konkursie, w którym wygrała wyjazd na staż do Luandy w Angoli. W pracowni Kuryłowicz & Associates, jest współautorką m.in. projektów kompleksów biurowych w Warszawie oraz we Wrocławiu. Uczestniczyła również w licznych konkursach organizowanych przez SARP.

Elżbieta Szymańska-Golatowska

Lider Kreatywny w  Kuryłowicz & Associates. Jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, a także Ekonomii Managerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2023r. posiada Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń. Jest również certyfikowanym członkiem IPMA Polska. W K&A pracuje od 2017 roku i jest współautorką m.in projektu Osiedle Nordic Bemowo, zespołu mieszkalno-usługowego w Gdyni, międzynarodowych koncepcji konkursowych tj. “LOI 130” w Brukseli, czy kompleksu mieszkaniowo-biurowego “DUGA” w Belgradzie. Jest laureatką wielu polskich konkursów architektonicznych organizowanych przez SARP, Builder’a, A-m, A&B etc.