kuratorka

Katarzyna Gec-Leśniak

Katarzyna Gec-Leśniak

Historyczka sztuki, ukończyła studia na kierunku historia sztuki (I stopień Uniwersytet Śląski, II stopień Uniwersytet Gdański), absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Katowicach (specjalizacja: skrzypce). Ukończyła studia na poziomie licencjackim na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching na Uniwersytecie Śląskim. Doktorantka w SDNHiS na Uniwersytecie Gdańskim, dziedzina nauk o sztuce – przygotowuje rozprawę doktorską dot. zagadnienia brutalizmu w architekturze PRL. W Muzeum Miasta Gdyni, w Dziale Sztuki pisze artykuły, opracowuje zbiory, przygotowuje wystawy (kuratorka wystawy LUDZIE \ MIASTO \ PORT i indywidualnej wystawy artystki Ievy Krūmiņy), koordynuje projekty związane z historią miasta, szeroko pojętym designem i sztuką.