prowadząca

Kasia Banaś

Kasia Banaś

Aktywistka miejska. Prowadzi projekt Sianko (sianko.org), którego misją jest zainspirowanie ludzi do ponownego zwrócenia uwagi na dzikie rośliny jadalne. Związana z tematem suwerenności żywnościowej i zrównoważonego rolnictwa, doświadczenie zbierała w kooperatywach spożywczych, ogrodach społecznych czy pracując na farmach. Obecnie edukuje o dzikich roślinach jadalnych i prowadzi spotkania i warsztaty roślinne w Trójmieście.