prelegent

Kacper Pobłocki

Kacper Pobłocki

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, antropolog społeczny, kierownik Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju przy Uniwersytecie Warszawskim. Jego książka Kapitalizm. Historia krótkiego trwania (2017) otrzymała Nagrodę „Economicus” dla najlepszej polskiej książki ekonomicznej roku, a Chamstwo (2021) znalazła się w finale Nagrody Literackiej „Nike” oraz w finale Nagrody im. Marcina Króla. Opublikował także wiele artykułów i opracowań z zakresu antropologii i socjologii miasta. W latach 2009–2014 wspomagał powstawanie i rozwój ruchów miejskich w Polsce, m.in. jako koordynator merytoryczny pierwszego Kongresu Ruchów Miejskich.