prowadząca

Justyna Golonka

Justyna Golonka

Trenerka umiejętności społecznych, terapeutka behawioralna, asystentka naukowo- dydaktyczna w Katedrze Psychologii Pracy i Organizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe dotyczą ekopsychologii, psychologii społecznej oraz psychologii pracy.