prelegentka DtB

Joanna Murzyn

Joanna Murzyn

Konsultantka w Digital Ecology Institute. Propagatorka filozofii Digital Ecology. Konsultantka biznesowa w zakresie zrównoważonej cyfryzacji. Projektantka regeneracyjnych produktów i usług cyfrowych.

wydarzenia