zespół DtB

Filip Nocek

Filip Nocek

Filip, proaktywny i zorientowany na wyniki członek strategicznej agencji projektowej Change Pilots oraz Customer Growth Manager w Moth Design Studio. Koncentrując się na przejrzystej komunikacji i minimalizowaniu chaosu w organizacjach, upewnia się, że projekty odnoszą sukces, przynosząc wartość zespołom i użytkownikom. Analityczny sposób myślenia Filipa pozwala mu łączyć punkty i znajdować innowacyjne rozwiązania złożonych problemów. Zawsze gotowy do podejmowania nowych wyzwań i niesienia pomocy, doskonale radzi sobie w wymagających sytuacjach. Oprócz swoich ról w Change Pilots i Moth Design Studio, Filip pełni również funkcję koordynatora ds. partnerstw podczas Design talks Business Sustainability Summit.