prelegentka DtB

Dominika Zielińska

Dominika Zielińska

co-CEO, futures designer, Workplace. Nie zgadza się na świat zastany. Nomadka i lifelong learnerka. Współwłaścicielka i główna architektka studia Workplace gdzie od niemal 10 lat odpowiada za rozwój i zarządzanie zespołem architektów, projektantów i badaczy, stawiając na myślenie systemowe i ideę life-centered design. Specjalizuje się w projektowaniu przyszłości dla biznesu, działając na styku badań, strategii, architektury i urbanistyki. W projektach, które prowadzi łączy potrzeby klientów i użytkowników z wartościami ważnymi dla człowieka, społeczności i środowiska. 

wydarzenia