prelegentka

Dagmara Stanosz

Dagmara Stanosz

Antropolożka kultury, absolwentka etnologii i historii sztuki na Uniwersytecie Śląskim, podyplomowych studiów z zakresu edytorstwa oraz Studium Literacko-Artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, kuratorka główna projektu i kuratorka wystawy „Głusza”. W Muzeum Śląskim zajmuje się realizacją interdyscyplinarnych projektów dotyczących grup mniejszościowych, projektowaniem doświadczeń edukacyjnych i artystycznych. Prowadzi badania dotyczące relacji  języka i percepcji.  Realizuje autorskie projekty z udziałem osób niewidomych, niesłyszących oraz w spektrum autyzmu. Koordynuje międzynarodowe projekty Erasmus+ z zakresu dostępności: „Inclusive Museums” oraz „Sign Language International Potential”.

wydarzenia