kurator

Centrum Nauki Experyment

Centrum Nauki Experyment

Centrum Nauki Experyment to interaktywne wystawy i przestrzeń do twórczego eksperymentowania. Swoimi działaniami popularyzuje wiedzę z różnych dziedzin nauki, zachęcając do podjęcia kariery naukowej. Promuje ideę nauki przez całe życie. Inspiruje do wspólnego tworzenia dobrej przyszłości, w oparciu o naukę, z poszanowaniem środowiska. Stymuluje dialog między społeczeństwem a światem nauki, przybliżając wyjątkowe badania naukowe, ich efekty i wagę dla wspólnej przyszłości.