rozmówczyni

Anna Zawadzka-Sobieraj

Anna Zawadzka-Sobieraj

Socjolożka, architektka, współwłaścicielka pracowni architektury ekologicznej mech.build. W latach 2019-2023 w Zarządzie OW SARP, pełnomocniczka ds. budownictwa naturalnego, członkini Koła Architektury Zrównoważonej OW SARP, IARP oraz OSBN. Audytorka dla potrzeb Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy 2023-2021 w kategorii kryteriów ekologicznych. W ramach grantu „Dekarbonizacja procesów budowlanych – wprowadzenie materiałów naturalnych o zerowym śladzie węglowym, w tym drewna do gospodarki obiegu cyrkularnego w budownictwie” redaktorka merytoryczna opracowania Poradnika Inwestora z zakresu budownictwa naturalnego. Współtworzyła, w grupie eksperckiej z władzami miejskimi Durres, w Albanii, analizę możliwości wdrożenia materiałów naturalnych w odbudowie miasta po trzęsieniu ziemi.

wydarzenia