prowadząca warsztaty DtB

Anna Dziadkiewicz

Anna Dziadkiewicz

Dr hab. nauk ekonomicznych. Wykładowczyni akademicka oraz właścicielka firmy doradczej. Ukończyła studia podyplomowe Public Relations w Londynie, odbyła też staż w Said Business School na Uniwersytecie w Oxfordzie. Specjalizuje się w projektowaniu usług, marketingu doświadczeń i design management. Współautorka licznych strategii m.in. Gdańsk – Światowa Stolica Bursztynu, analizy interesariuszy w projekcie ArchaeoBalt – Towards Innovative Green & Blue Tourism, oraz strategii wizerunkowych dla podmiotów leczniczych. W Agencji Rozwoju Pomorza SA była odpowiedzialna za komunikację w projekcie SB WELL – Wellbeing Tourism in the South Baltic Region – Guidelines for good practices & Promotion oraz CIRTOINNO: Circular economy tools to support innovation in green and blue tourism SMEs. Autorka książki „Design Management. Uwarunkowania i efekty wdrożenia w przedsiębiorstwie”. Prezydentka polskiego Oddziału Instytutu Technologii i Inżynierii z główną siedzibą w Hongkongu. Współzałożycielka stowarzyszenia Wellbeing International z siedzibą w Szwecji.

wydarzenia