prowadząca

Alicja Gołata

Alicja Gołata

Asystentka naukowo-dydaktyczna w Katedrze Psychologii Pracy i Organizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe dotyczące współczesnego świata pracy, łączy z praktyką zawodową zdobywaną od 2015 r. w obszarze Human Resources i komunikacji wewnętrznej. Doświadczona w prowadzeniu projektów z zakresu well- being pracowników.

wydarzenia