prelegentka DtB

Agata Delmaczyńska

Agata Delmaczyńska

Green Officer at Hotelarz Szkoli biznes na temat zmian klimatu i kwestii środowiskowych, motywuje pracowników do zmniejszenia śladu węglowego organizacji, wspiera w tworzeniu zielonych strategii i wprowadzania dobrych praktyk. Animatorka Mozaiki Klimatycznej. Ekspertka organizacji Climate Leadership (UNEP/GRID Warszawa) oraz platformy Partnerstwo dla Klimatu (m.st. Warszawa). Wieloletnia praktyczka hotelarstwa, inicjatorka takich wydarzeń jak Hotelowy Tydzień Ziemi oraz Katalog Dobrych Praktyk – CSR w Hotelach. Optymistka.

wydarzenia