Spotkanie: Dialogi z przyszłością. Życie po komfortocenie

4 grudnia 2023

Spotkanie: Dialogi z przyszłością. Życie po komfortocenie

Jakie będą nowe definicje komfortu? Jakie korekty na dzisiejsze rozumienie dobrostanu nałoży przyszłość? Jaką rolę w aktywnym wyobrażaniu sobie nowych standardów projektowania funkcjonalnego i wygodnego otoczenia odgrywa zrozumienie zjawisk wykraczających daleko poza dziedzinę designu, architektury, urbanistyki? Już 13 grudnia Bogna Świątkowska porozmawia o tym z Barbarą Majerską oraz Małgorzatą Kuciewicz w ramach naszego cyklu „Dialogi z przyszłością”. 

Punktem wyjścia do dyskusji jest konieczność odejścia od komfortu opartego na eksploatacji paliw kopalnych i na wysokoemisyjnych technologiach. Jak prognozują badania naukowe, wkrótce wyczerpią się możliwości komfortowego funkcjonowania społeczeństw bez oglądania się na koszty środowiskowe (w szczególności w odniesieniu do mieszkańców tzw. „globalnej Północy”). Musimy przygotować się na zmiany w naszej rzeczywistości – na życie „po odejściu komfortu”. W ramach projektu „Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie” Fundacja Bęc zmiana zachęca do zastanowienia się nad zagadnieniami związanymi z miejską ekologią, gospodarką przyszłości, poszukiwaniami nowych źródeł optymizmu, poszukiwaniem wzmocnienia pozytywnych potencjałów działań człowieka.

W sytuacji kryzysowej uruchomienie kreatywności staje się jedną z kluczowych umiejętności. Wykorzystanie zasobów wyobraźni, jakimi dysponują środowiska kreatywne, stworzy potencjał rozwiązywania „poważnych” problemów z różnych dziedzin, a na pewno stanie się inspiracją do zmiany sposobu myślenia, wyjścia z kolein przyzwyczajeń. Wyobraźnia jest zasobem, bez którego miasta ani społeczności nie mogą się rozwijać.

Spotkanie: Dialogi z przyszłością. Życie po komfortocenie

moderacja: Bogna Świątkowska | Fundacja Bęc Zmiana
gościnie: Barbara Majerska | Workplace
                 Małgorzata Kuciewicz | CENTRALA 
kiedy? 13.12.2023, godz. 17:00
gdzie? PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, bud. III, sala kinowa
wstęp wolny, obowiązują zapisy 


Bogna Świątkowska - pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni”/ www.nn6t.pl Jej praktyka jest interdyscyplinarna i popularyzatorska. Tworzone przez nią projekty mają najczęściej charakter platform łączących wiedzę ekspertów i profesjonalistów z podejściem ciekawskich amatorów i entuzjastów. Autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Kuratorka i pomysłodawczyni projektu "Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie".

Barbara Majerska – architektka i badaczka w Workplace. Doktorantka na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuje się w projektowaniu zorientowanym na człowieka, biofilnym i wysoce funkcjonalnym. Pracując zarówno w środowisku naukowym, jak i biznesowym, potrafi łączyć najlepsze praktyki z tych dwóch obszarów. Koncentruje się na holistycznym i inkluzywnym podejściu do projektowania, integrując projektowanie architektoniczne i urbanistyczne z aspektami społecznymi, behawioralnymi i zdrowotnymi. Interesuje ją temat dobrostanu człowieka w architekturze i środowisku zbudowanym. Jest w stanie usystematyzować i uprościć najbardziej złożony proces.

Małgorzata Kuciewicz wraz z Simone De Iacobisem prowadzą studio CENTRALA, które tworzy projekty pod hasłem Amplifikacja natury, oparte na badaniach relacji pomiędzy architekturą i procesami przyrodniczymi. W architekturze łączącej intymną, ludzką skalę ze skalą planety widzą narzędzie, które pomaga dostroić się do rytmu otaczającego nas świata. Zajmują się m.in. domem Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie (od 2013), dorobkiem Jacka Damięckiego (od 2014), projektami Aliny Scholtz (od 2019). W latach 2016-18 ich rozpoznania dotyczyły zjawisk fizycznych, takich jak klimat, grawitacja, zmienność pór roku i pór dnia. Kolejne projekty CENTRALI dotyczą wody, miejskich mokradeł i zanikających fenomenów atmosferycznych. Obecnie pracują z hydrobotaniką m.in. przywrócili nenufary do Pawilonu barcelońskiego Miesa van der Rohe (z Aleksandrą Kędziorek, 2022). Koncepcją Meteopolis (Powietrze jest architekturą. Warszawa mikroklimatów) CENTRALA wygrała konkurs "Futuwawa. Jak będziemy mieszkać w Warszawie za 30 lat?". Swoje rozpoznania CENTRALA prezentuje na wystawach m.in. na Biennale Architektury w Wenecji (2018, 2023), London Design Biennale (2021), Triennale Architektury w Lizbonie (2022), Gwangju Biennale (2023). Projektują strefy wychodzenia z komfortu, np. Dom Odziany: Dostrajanie się do sezonowej wyobraźni (z Alicją Bielawską oraz Aleksandrą Kędziorek, od 2020), wspólnie z Natalią Budnik pracują spekulatywne nad wielogatunkową urbanistyką. Od 2017 stale współpracują z Charkowską Szkołą Architektury, realizując autorski cykl warsztatów. 

Organizatorzy:
Gdynia | PPNT Gdynia | Centrum Designu | Gdynia Design Days

Partner merytoryczny:
Fundacja Bęc Zmiana

Partnerzy medialni:
Architektura & Biznes, trojmiasto.pl, Prestiż Magazyn Trójmiejski 

 

 

Galeria