OPEN CALL #2 - zgłoś swój pomysł do Programu Otwartego GDD | nabór zakończony

1 lutego 2024

OPEN CALL #2 – zgłoś swój pomysł do Programu Otwartego GDD | nabór zakończony

Szukamy osób, które chcą dzielić się wiedzą, pasją i doświadczeniem podczas festiwalu Gdynia Design Days. Przedstaw nam swoją propozycję i zrealizuj wydarzenie w ramach GDD2024! 

Czekamy na pomysły projektantów, rzemieślników, działaczy proekologicznych, edukatorów, przewodników, twórców wizualnych, animatorów. Twoim zadaniem będzie stworzenie koncepcji merytorycznej i koordynacja wydarzenia w trakcie Gdynia Design Days.

Aktywności mogą być skierowane do różnych grup: dzieci, młodzieży, dorosłych lub seniorów. Proponowane wydarzenie powinno skupiać się wokół tematów, które poruszamy podczas festiwalu, m.in. architektura, wzornictwo, rzemiosło, technologia, projektowanie procesów, zrównoważony rozwój, gospodarka obiegu zamkniętego, moda cyrkularna, zdrowie psychiczne, rozwój miast. Atutem zgłaszanej oferty będzie również oryginalność (sprawdź TUTAJ, co mieliśmy już w programie GDD).

Jakie wydarzenia wspieramy?

 • warsztaty dla entuzjastów projektowania (początkujących lub profesjonalistów)
 • spacery architektoniczne i fotograficzne dla ciekawych Gdyni 
 • gry terenowe dla dzieci i młodzieży
 • techniki relaksacyjne dla uważnych, z troską o siebie i klimat 
 • akcje performatywne dla poszukujących doświadczeń
 • instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej

Co oferujemy?

 • wynagrodzenie
 • wpisanie wydarzenia w program festiwalu GDD 2024
 • promocję wydarzenia 
 • wsparcie zespołu GDD
 • przestrzeń w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia

Oferty należy składać drogą elektroniczną (e-mail) na adres a.odrzygozdz@ppnt.pl z tytułem „Oferta na wydarzenie Program Otwarty GDD2024” do dnia 25.02.2024r., do godz. 23:59 załączając wypełniony Formularz informacyjny, stanowiący Załącznik nr 1 i Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 2.

Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefoniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego, w terminie do 16.02.2024, godz. 23:59.

Jesteś zainteresowany_a? Poniżej znajdziesz pełną treść Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami.

Zapytanie Ofertowe_Open Call_Program Otwarty
Załącznik nr 1_Formularz Informacyjny
Załącznik nr 2_Formularz Oferty 


Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego: 

 • Czy proponowane wydarzenia mogą odbywać się w języku angielskim? 

  Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach Programu Otwartego GDD powinny odbywać się w języku polskim. 

 • Czy firma zgłaszająca propozycję może być zarejestrowana poza Polską, w innym kraju UE?

  Istnieje taka możliwość, jednak ze względów formalnych preferowane jest rozlicznie z firmą zarejestrowaną w Polsce.

 • Czy budżet na realizację wydarzenia to jednocześnie wynagrodzenie? 

  Tak, budżet to całkowite wynagrodzenie za kompleksową realizację wydarzenia. Zgodnie z Formularzem Informacyjnym:
  Zaproponowane wynagrodzenie powinno być adekwatne do nakładu pracy, długości wydarzenia i zapotrzebowania na materiały. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją oferty, jak np. zapewnienie materiałów dla uczestników. Organizator nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z transportem, zakwaterowaniem wykonawcy i innych kosztów organizacyjnych.

 • Na czym polega wsparcie PPNT Gdynia? 

  To wsparcie zespołu Gdynia Design Days, w które wlicza się m.in. prawidłowy obieg dokumentów i zawarcie umowy z Wykonawcą, zapewnienie odpowiedniej przestrzeni na terenie PPNT Gdynia, koordynacja zapisów na wydarzenie przez stronę www.gdyniadesigndays.eu, pomoc przy otwarciu i zakończeniu wydarzenia (np. sprawdzenie listy uczestników).

 • Czy przestrzeń od PPNT Gdynia jest wyłącznie na warsztaty? Czy też np. na wystawę aktywizującą uczestników?

  Przestrzeń w PPNT Gdynia jest dedykowana różnym aktywnościom, w miarę możliwości przestrzennych i logistycznych całego festiwalu GDD. Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej powinny jednak być zlokalizowane na terenie Gdyni. O zgody na potencjalne działania w przestrzeni miejskiej ubiega się organizator, czyli Gdynia Design Days. Działanie to nie jest jednoznaczne z otrzymaniem takowej zgody. Zapytanie ofertowe nie dotyczy organizacji wystaw.

 • Czy proponowane wydarzenia mogą się odbyć w Sopocie lub Gdyni czy Gdańsku? Czy ma być to określone miasto?


  Siedzibą i organizatorem festiwalu Gdynia Design Days jest Miasto Gdynia, dlatego proponowane wydarzenia powinny odbywać się na terenie Gdyni.

 • Jaka musi być minimalna liczba uczestniczek/ów potencjalnych warsztatów?

  Minimalna liczba uczestniczek/ów potencjalnych warsztatów to 12 osób.

 •  Czy możliwe jest podpisanie umowy również na osobę fizyczną?

  Tak, możliwe jest podpisanie umowy z osobą fizyczną albo osobą prowadzącą działalność gospodarczą, sp. z o.o., sp. cywilną lub inną formę prawną.

 

 

Galeria