4 -11 lipca 2020

Design w erze sztucznej inteligencji i big data

Data

6 lipca, 17:00 – 17:45

W erze cyfrowej dane są nieustannie pomnażane, a ich przetwarzanie kreuje nową rzeczywistość. Czy dane i nowe technologie zmienią także sposób, w jaki pracują projektanci? Ich domeną jest rozwiązywanie problemów.

Projektanci na pewno już stawiają pytania i podejmują decyzje w oparciu o dane. Co się stanie, gdy algorytmy zaczną rozwiązywać problemy skuteczniej niż projektanci? Ta sytuacja budzi skrajne emocje - od lęku po zachwyt.

W ramach wykładu przedstawimy spektrum emocji i postaw, jakie można przyjąć wobec danych. Będziemy także zachęcać projektantów do wyjścia poza standardowe praktyki pracy z danymi i spojrzenia na dane jak na nowy materiał projektowy, a na sztuczną inteligencją – jak na nowe narzędzie. Jak powiedział Derrick de Kerckhove (1993), „design to skóra oblekająca technologię”, zatem zastanowimy się, w jaki sposób projektanci mogą przystąpić do humanizacji sztucznej inteligencji oraz danych. Czym będzie design w erze sztucznej inteligencji? Zapraszamy do dyskusji.

Wszystkie wykłady dostępne na GDD stage - zamelduj się raz i do woli korzystaj z możliwości platformy GDD.

Wystawę wkrótce zobaczysz w naszym przewodniku. Premiera 4 lipca!

Prowadzący

  • Z wykształcenia jest projektantką, a także autorką licznych publikacji dotyczących wzornictwa w pismach specjalistycznych i popularnych. Od 2005 roku jest związana z Wydziałem Wzornictwa ASP w Warszawie, gdzie pracuje jako adiunkt, kieruje Katedrą Teorii i Historii Designu. W latach 2011-12 wykładała na Universidad Europea de Madrid. Była redaktorką w kwartalniku projektowym 2+3D.

    pełne bio

  • Ukończyła informatykę i jest design researcherką. Potrzeba humanizacji nowych technologii sprawiła, że zajmuje się projektowaniem. W ramach programu doktorskiego Tallinn University w Estonii realizuje pracę z obszaru projektowania usług zatytułowaną „Actionable service design deliverables”.

    pełne bio

Do pobrania