6 - 14 lipca 2019

Design w mieście | Trash table

Data

1 - 14 lipca

miejsce:

Różne lokalizacje

Design w mieście to prezentacja niezwykłych obiektów we wnętrzach trójmiejskich lokali gastronomicznych. Jeszcze przed rozpoczęciem festiwalu, bywalcy kawiarni i restauracji będą mieli okazję poznać nowatorskie projekty poszczególnych elementów zastawy stołowej.

W czasach konsumpcjonizmu, to nie relacje są dla człowieka najważniejsze, ale korzyści jakie może z nich czerpać. Nie interesuje nas  przebieg czy istota samego procesu, które wpływają na funkcję.  Często decydująca jest estetyka wytworzonego przedmiotu i jego forma. 

Ten problem dostrzegli studenci School of Form podczas postawionego przed nimi zadania. Założeniem projektu była analiza, a następnie redefinicja poszczególnych elementów zastawy stołowej. Wychodząc z poszukiwaniami formy poza kuchnię, śmieci i rzeczy zapomniane okazały się mieć atrybuty, pozwalające im pełnić nową funkcję.  Na ich wybór miały wpływ właściwości fizyczne pożywienia,  konotacja kulturowa czy chęć podkreślenia problemu społecznego.  Każde z wytworzonych naczyń jest swojego rodzaju manifestem. Czystość i szlachetność porcelany uwydatnia trafność tych przekazów. Zazwyczaj to rzeczy podpowiadają nam gotowe mechanizmy, przez co mamy trudność z wyjściem poza nie. To właśnie wkroczenie na inną ścieżkę  myślenia nas ubogaca, a otaczający świat rzeczy materialnych może stanowić poszlakę. Efekt pracy polaryzuje  od ergonomicznych rozwiązań do zmiany świadomości społecznej. Rozłam ten nie musi prowadzić do  konfliktu, a może przekształcić się w neutralny dialog, dzięki któremu dochodzi się do nowych rozwiązań.

Prowadzący:

  • Artysta, projektant, technolog. Reprezentant pokolenia ceramików, dla których proces technologiczny w ceramice jest celowo i świadomie zaburzany przez projektanta w celu uzyskania formy pokazującej relację między procesem a dziełem. Absolwent Wydziału Malarstwa na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

    pełne bio