4 -11 lipca 2020

rozmowa | Kryzys klimatyczny jako kryzys wyobraźni [PJM]

Data

5 lipca, godz. 19:00 – 19:45

„Kryzys ekologiczny to przede wszystkim kryzys wyobraźni” – pisał Lawrence Buell. Ta myśl stanowi punkt wyjścia dla ekokrytyki, czyli nowego dyskursu w obrębie humanistyki wysuwającego na pierwszy plan kwestię relacji pomiędzy istotami ludzkimi a nie-ludzką naturą. Rozmowa stanowić będzie punkt wyjścia do zastanowienia nad zmianami, które możemy wprowadzić.

Zdaniem ekokrytyków destrukcyjne działania ludzi są spowodowane między innymi szkodliwymi wyobrażeniami na temat środowiska naturalnego. Kształtowanie adekwatnych, mniej destrukcyjnych wyobrażeń należy do głównych zadań ekopoetyki, rozumianej zgodnie ze swoim greckim źródłosłowem jako tworzenie (poiesis) domu (oikos). Julia Fiedoruczuk, poetka, pisarka, jest między innymi autorką książki „Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekopoetyki” oraz twórczynią pierwszej w Polsce Szkoły Ekopoetyki rozpoczynającej swoją działalność przy Instytucie Reportażu. Filip Springer jest pomysłodawcą szkoły i pisarzem, autorem tekstów poświęconych katastrofie klimatycznej publikowanych w Magazynie Pismo i Miesięczniku Znak. We wspólnej rozmowie postarają się przybliżyć podstawowe założenia ekokrytyki i odpowiedzieć na pytanie dlaczego, jak to się stało, że literatura znalazła się na pierwszej linii frontu w walce z katastrofą klimatyczną. 

Wszystkie wykłady dostępne na GDD stage - zamelduj się raz i do woli korzystaj z możliwości platformy GDD.

Wykład tłumaczony symultanicznie na język angielski.

Wykład dostępny dla osób z niepełnosprawnością słuchu, tłumaczony na język migowy. 

Prowadzący

  • Pisarz i fotograf. Autor wielu cykli reporterskich oraz książek, m.in. „Miedzianka. Historia znikania”, „Wanna z kolumnadą”, „13 pięter”, „Miasto Archipelag”, „Źle urodzone”. Stypendysta Narodowego Centrum Kultury, Fundacji „Herodot” im. Ryszarda Kapuścińskiego i Miasta Stołecznego Warszawy.

    pełne bio

  • Pisarka, poetka, tłumaczka, adiunkt w Instytucie Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutowała w roku 2000 tomem poetyckim Listopad nad Narwią, za który otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Autorka kilku zbiorów wierszy, opowiadań i dłuższych utworów prozatorskich, w tym nominowanej do nagrody Nike powieści Nieważkość(2015). Laureatka nagrody im. Wisławy Szymborskiej za tom Psalmy(2018) i austriackiej nagrody Huberta Burdy (2005).

    pełne bio

Do pobrania