4 -11 lipca 2020

Roland Harwood

PRELEGENT DTB SUMMIT

Kompulsywnie łączy ludzi i idee. Roland jest również założycielem Liminal, społeczności inteligencji zbiorowej skoncentrowanej na podejmowaniu złożonych i wspólnych wyzwań, współpracującej z takimi organizacjami jak United Nations Development Programme, Nesta i Wellcome Trust. Kieruje również działalnością IOVIA w Europie, dostarczając doświadczeń partycypacji społecznej i społeczności takim firmom jak LEGO, IKEA i Unilever. Wcześniej był współzałożycielem i dyrektorem zarządzającym 100%Open, wielokrotnie nagradzanej otwartej agencji innowacji, działającej w ponad 25 krajach na całym świecie na rzecz wspólnego wypracowywania innowacyjnych rozwiązań ze swoimi partnerami. Ukończył studia doktoranckie w dziedzinie fizyki, zajmował wysokie stanowiska w obszarze innowacji w sektorze publicznym i prywatnym, a ponadto współpracował z setkami startupów. Jest członkiem zarządu szeregu z nich, w tym Participatory Cities Foundation, wykładowcą wizytującym na uniwersytetach na całym świecie, w tym w Royal College of Art, oraz mentorem w akceleratorach startupów. Prowadzi podcast On The Edge, jest niedoszłym astronautą, niedoszłym posłem, okazjonalnym kompozytorem muzyki telewizyjnej i filmowej dla Sony, oraz dumnym tatą trójki dzieci.