4 - 12 lipca 2020

Gdynia Design Days

O festiwalu

Gdynia Design Days to coroczny festiwal prezentujący najnowsze tendencje i dobre praktyki z zakresu projektowania. Obfitujący w inspirujące wystawy, wykłady, warsztaty, prelekcje oraz dyskusje, program skierowany jest zarówno do profesjonalistów, młodych przedsiębiorców, jak i entuzjastów szukających inspiracji do twórczego działania i kreatywnego spędzania czasu. Przez 9 lipcowych dni Gdynia staje się tym samym najlepszym letnim miejscem spotkań branży projektowej.

Wierzymy, że intensywna wymiana doświadczeń i współdziałanie stwarzają okazję do nabrania wiatru w żagle na cały kolejny rok, a narodzone w czasie GDD idee mają siłę by rozpowszechniać się w Polsce i za granicą.

zespół merytoryczny gdd

 1. Ewa Janczukowicz-Cichosz

 2. Paulina Kisiel

 3. Agnieszka Jacobson-Cielecka

 4. Zuzanna Skalska

 5. Barbara Krzeska

 6. Izabela Bołoz

 7. Michał Bachowski

Zespół gdd:

 • Ewa Janczukowicz-Cichosz
  Wicedyrektor PPNT Gdynia
 • Paulina Kisiel
  Kierownik Centrum Designu, Kierownik Festiwalu
 • Ewa Chudecka
  Producent wydarzeń
 • Karolina Cygert
  Partnerzy, Design talks Business
 • Michalina Domoń
  Koordynator ds. organizacji wydarzeń
 • Julia Przywara
  PR i Promocja
 • Natalia Kawczyńska
  Promocja
 • Katarzyna Witkowska
  Koordynator ds. organizacji

Poprzednie edycje