4 -11 lipca 2020

Nadkonsumpcja – jak się z nią zmierzyć? [PJM]

Data

5 lipca, 17:00 - 17:45

Wyliczono, że jeśli wszyscy mieszkańcy Ziemi zaczęliby konsumować dokładnie tak jak mieszkańcy krajów rozwiniętych, aby utrzymać nasz styl życia, potrzebowalibyśmy 3-5 planet. Styl życia mieszkańców bogatych miast, coraz większa konsumpcja i generowanie zanieczyszczeń są realnym zagorzeniem dla środowiska. Jak możemy zmierzyć się z tematem nadmiernej konsumpcji? Podczas wykładu kuratorka opowie o projektach prezentowanych na wystawie „More no more”.

Jednym z obszarów tematycznych poruszanych w ramach wystawy jest przemysł modowy. Prezentowane projekty wizualizują różne problemy generowane przez tę gałąź przemysłu i skłaniają do refleksji. Kuratorka opowie również o przykładach innowacyjnych firm modowych, podejmujących dobre praktyki w zakresie ograniczenia zużycia i zrównoważonej produkcji.

Porozmawiamy również o przedmiotach, którymi się otaczamy. Czy wiemy, skąd pochodzą? Gdzie i w jakich warunkach są wykonywane? Ile zużyto na nie materiałów? Edukacja konsumencka i wybory nas, nabywców – często mających dobre intencje – mają znaczny wpływ na obraz rynku. Kuratorka opowie o nowych markach i inicjatywach, które w sposób świadomy ograniczają zużycie i wydłużają cykl życia produktu, co daje nadzieję na stworzenie nowych modeli biznesowych opartych na szacunku dla środowiska oraz optymalnym tempie eksploatacji zasobów.

Wszystkie wykłady dostępne na GDD stage - zamelduj się raz i do woli korzystaj z możliwości platformy GDD.

Wystawę wkrótce zobaczysz w naszym przewodniku. Premiera 4 lipca! 

Wykład tłumaczony symultanicznie na język angielski.

Wykład dostępny dla osób z niepełnosprawnością słuchu, tłumaczony na język migowy.

 

Prowadzący

  • Projektantka działająca na pograniczu designu, architektury i sztuki. Studiowała nauki społeczne na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Zuryskim w Szwajcarii, wzornictwo na Kingston University London, następnie uzyskała dyplom Design Academy Eindhoven. W 2011 roku założyła w Holandii swoje studio projektowe.

    pełne bio

Do pobrania