4 -11 lipca 2020

Monika Rosińska

prowadząca wykład "Czy design może być zrównoważony? Nadkonsumpcja jako zadanie projektowe".

Adiunkt w School of Form Uniwersytetu SWPS, gdzie koordynuje prace zespołu nauk humanistycznych i społecznych. Koncentruje swoje zainteresowania naukowo-badawcze na współczesnych praktykach projektowych, dizajnie w życiu codziennym oraz socjologii przedmiotów. Autorka książki „Przemyśleć użycie. Projektanci, przedmioty, życie społeczne” (2010) oraz wielu artykułów naukowych i popularyzatorskich na temat projektowania. Laureatka stypendiów twórczych (MKiND) oraz naukowych (MNiSW). Współkuratorka wystaw dizajnu. 
Obecnie przygotowuje do publikacji pracę doktorską pt. „Utopie dizajnu. Między afirmacją a krytyką nowoczesności” oraz współredaguje książkę na temat projektowania nieantropocentrycznego.