6 - 14 lipca 2019

Marta Więckowska

kuratorka wystawy Design 32

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kierunku wzornictwo (2007). Projektantka i pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji na Wydziale Projektowym ASP w Katowicach. Specjalistka w zakresie procesu komunikacji, percepcji, badań wizualnych oraz badań użyteczności. Członek zespołu Design Silesia. W projekcie była odpowiedzialna za organizację przedsięwzięć promujących dobre praktyki projektowe oraz design jako narzędzie, które może pozytywnie wpływać na przemianę jakości przestrzeni publicznej i usług, a także odpowiadać na oczekiwania społeczne i oddziaływać na wzrost innowacyjności regionu. W swojej pracy projektowej i naukowej akcentuje rolę badań w procesie projektowym – jako narzędzi wspierających podejmowanie decyzji projektowych. Promuje to podejście jako nauczyciel akademicki i projektant na wystąpieniach, konferencjach w kraju i zagranicą (Space X, Sign 09, Sign 11, „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”, 2011) oraz w realizowanych projektach. W roku 2014 uzyskała stopień doktora sztuki. W kadencji 2016-2020 pełni funkcję Dziekana Wydziału Projektowego.