4 -11 lipca 2020

Marta Krawczyk

prowadząca warsztaty "Świadome projektowanie opakowań – jak zapobiec katastrofie"

Od ponad 7 lat związana z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań SA, wcześniej pracowała  w NFOŚiGW i administracji publicznej. Specjalistka od ecodesignu opakowań i przydatności do recyklingu. Trenerka i edukatorka w zakresie segregacji i gospodarki odpadami opakowaniowymi, audytorka zakładów recyklingu. Koordynatorka projektów edukacyjnych, CSR i doradczych. Absolwentka ochrony środowiska na UAM w Poznaniu i studiów podyplomowych Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Wiceprezes Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000.