4 -11 lipca 2020

Magdalena Małachowska

PRELEGENT DTB SUMMIT

Ekonomistka i projektantka usług. Stopień doktora uzyskała w obszarze komunikacji w rozwoju klastrów, który był punktem wyjścia do rozpoczęcia pracy nad metodami projektowania jako czynników umożliwiających wdrażanie zmiany do różnych społeczności i środowisk. W swojej podróży zawodowej dołączyła do międzynarodowej społeczności Global Service Jam, była pionierką w stosowaniu metodologii projektowania usług w Polsce. Współzałożycielka Service Design Polska - inicjatywy koncentrującej się na podnoszeniu świadomości i rozpowszechnianiu wiedzy w zakresie projektowania usług w Polsce. Magda jest także współzałożycielką Stowarzyszenia Media Dizajn, gdzie pomaga tworzyć i wdrażać zrównoważone i innowacyjne pomysły w sektorze kreatywnym. Przez ostatnie trzy lata zarządzała Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie tworzyła środowisko współpracy pomiędzy uczelnią a biznesem. Obecnie jako wykładowczyni i badacz zajmuje się poszukiwaniem czynników  zmian w przemysłach kreatywnych. Mama dwóch chłopców, mieszka w mieście, które pachnie czekoladą.