4 -11 lipca 2020

Lourdes Martinez

PROWADZĄCA WARSZTATY DTB SUMMIT

Projektantka strategiczna w Beta Design Studio. Koncentruje się na zastosowaniu ram Human-Centred Design w celu poprawy doświadczeń użytkowników zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. +10 lat doświadczenia w projektach innowacyjnych w Peru, USA i Europie. Prowadząca kursy w zakresie Design Thinking and Innovation w UP, UTEC i Co 23. Mentorka w UTEC Ventures i Emprende UP. Obecnie współzałożycielka Beta Design Studio. Pasjonuje się projektowaniem zrównoważonym i sztuką. Współzałożycielka Design Impact Peru, organizacji pozarządowej, która łączy kobiety działające w designie z przedsiębiorcami społecznymi w celu współtworzenia rozwiązań zwiększających wpływ społeczny.