6 - 15 lipca 2018

Innowacje na ludzką miarę

Data

6 - 15 lipca, 10:00 - 20:00

miejsce:

PPNT Gdynia, budynek IV

Prezentacja innowacyjnych projektów i działań prospołecznych realizowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych.

Twórcy precyzyjnie wskazali problemy, luki i błędy w systemie, skutkujące zakłóceniem zrównoważonego rozwoju, niezaspokojonymi potrzebami, brakiem poczucia bezpieczeństwa i sensu wśród uczestników przestrzeni społecznej. W trakcie procesów inkubacji autorzy innowacji przeprowadzili analizy zidentyfikowanych problemów, opracowali prototypy i przetestowali projekty innowacji społecznych. Podejmując nowatorskie działania w poszukiwaniu skutecznych i niestandardowych rozwiązań, znaleźli innowacyjne odpowiedzi na ograniczenia dostępności przestrzeni publicznej, brak narzędzi dydaktyczno-motywacyjnych i poprawiających kondycję pamięci, wykluczenie towarzyskie, a także brak zrozumienia i akceptacji dla inności.

Jak? – podręczne narzędzie łamania stereotypów (ocieplacz relacji) umożliwiające zakomunikowanie w przyjazny sposób reakcji oczekiwanych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem w przestrzeni społecznej; innowatorka – Beata Podlasek.

Mistrzowie są wśród nas – zaprojektowany dla osób z niepełnosprawnością intelektualną system zdobywania tytułów mistrzowskich obejmujący nabywane w domu umiejętności z zakresu samoobsługi; innowatorzy – Adapa, Fundacja na rzecz osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju

Tyflograficzna interaktywna gra planszowa dla wszystkich, niewidomych i widzących – klasyczne pionki i kostki połączone z wypukłościami puzzli tyflografiki umożliwiające integrację graczy; innowatorzy – Fundacja Szansa dla Niewidomych.

CzułośćZeszyt rozwiązań architektonicznych i projektowych z wykorzystaniem design for all do samodzielnego wdrożenia w miejscach użyteczności publicznej zgodnie ze standardami dostępności; innowatorki – Fundacja Machina Zmian.

Memo – Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze, czyli  aplikacja z różnorodnymi ćwiczeniami stymulującymi działanie umysłu, wpływającymi na poprawę pamięć i umożliwiającymi utrzymanie dobrej kondycję; innowacja wypracowana w partnerstwie – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Laboratorium EE, Uniwersytet SWPS, Miasto Gdynia.

 

organizator

Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) – samodzielna jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców Gdyni. To również idea, która wyrosła z myślenia, że miasto, aby rozwijać się w sposób zrównoważony i uzyskiwać trwałe rezultaty, potrzebuje nowych pomysłów nie tylko w sferze technologii czy gospodarki, ale również w działalności społecznej, kierowanej do mieszkańców.

Zadaniem LIS jest wypracowywanie, wspieranie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań społecznych, tak aby mieszkańcom Gdyni – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne czy miejsce zamieszkania – żyło się lepiej.