6 - 14 lipca 2019

Edyta Paul

prelegentka Design językiem Biznesu

Change Pilot, trener, consultant, coach. Inicjuje i koordynuje projekty, związane z zarządzaniem zmianą, tworzeniem i wdrażaniem innowacji w dużych firmach. Wykorzystuje narzędzia Agile, Design Thinking i Systematic Inventive Thinking dla budowania kultury innowacji, tworzenia nowych produktów, usług, procesów i pozytywnych doświadczeń pracowników i klientów firm. Certyfikowany trener FRIS, trener zarządzania zmianą, praktyk Design Thinking. Dzieli się doświadczeniami na blogu www.edytapaul.pl