4 -11 lipca 2020

DtB Summit | Projektowanie interakcji człowiek-maszyna dla systemów autonomicznych [en]

Data

10 lipca, 12:20 - 13:40

Systemy autonomiczne zwiększają produktywność i rozwiązują złożone zadania w środowiskach charakteryzujących się niepewnością. Jak możemy połączyć najlepsze możliwości człowieka i maszyny?

Opowiemy o wartości projektowania interakcji pomiędzy człowiekiem a autonomicznymi, inteligentnymi systemami.

Autonomiczne samochody, roboty linii produkcyjnych i inteligentne budynki to zautomatyzowane systemy wspomagające podejmowanie decyzji. Już dziś można zaobserwować coraz więcej inteligentnych systemów w wielu różnych dziedzinach, a w przyszłości zjawisko to będzie jeszcze bardziej zauważalne. Jeśli nie są one projektowane z myślą o człowieku, konsekwencją mogą być konflikty i błędy, a nawet niebezpieczeństwo. Różne sposoby projektowania interakcji z systemami autonomicznymi mają na celu zapewnienie bezpiecznego, godnego zaufania i ludzkiego środowiska. Automatyzacja jest kluczowym zagadnieniem dla firmy Siemens w jej fabrykach, elektrowniach, czy też w kontekście mobilności. Systemy autonomiczne zwiększają produktywność i rozwiązują złożone zadania w środowiskach charakteryzujących się niepewnością. Jednak aby możliwa była ich bezpieczna interakcja z ludźmi, konieczne jest sprostanie wielu wyzwaniom. Tu kluczowym dla rozwoju systemów autonomicznych okazuje się projektowanie zorientowane na człowieka.

Przeanalizujemy jak zbudować zaufanie do autonomicznych systemów. Zobaczymy, w jaki sposób użytkownik może rozumieć decyzje i działania maszyny, a tym samym móc przewidzieć i zaplanować jej zachowanie. Nauczymy się, jak możemy połączyć najlepsze możliwości człowieka i maszyny. Poznamy również praktyczne doświadczenia Sabine i wyniki badań Siemensa, które wykorzystuje się do projektowania jeszcze lepszych i bardziej przyjaznych człowiekowi rozwiązań autonomicznych.

Wszystkie wykłady dostępne na DtBusiness stage - zamelduj się raz i do woli korzystaj z możliwości platformy GDD.

Prowadzący

  • Konsultantka UX w Siemens Corporate Technology w Monachium. Jej pasją jest badanie wpływu technologii na zachowania ludzkie, przedsiębiorstwa i społeczeństwo. Po rozpoczęciu kariery jako badaczka UX i pracy jako projektantka UX w różnych agencjach cyfrowych przez kilka lat, dołączyła do Instytutu Zarządzania Informacją na Uniwersytecie St. Gallen, aby prowadzić badania, nauczać i prowadzić konsultacje w zakresie mobilnego biznesu i innowacji biznesowych, a jednocześnie otworzyć przewód doktorski poświęcony strategii transformacji cyfrowej.

    pełne bio

Do pobrania