4 -11 lipca 2020

DtB Summit | Miejsko-rolna przedsiębiorczość [en]

Data

10 lipca, 10:20 - 11:50

Obecne zmiany są ogromnym wyzwaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Prezentacja ma na celu pokazać, jak nowe pomysły mogą połączyć tak różne a światy.

Opowiemy o tym, jak korzystać ze zrównoważonego projektowania w celu rozwoju sektora miejsko-rolnego.

Wiele regionów rolnych w całej Europie zostało dotkniętych efektami nowego kryzysu ekonomicznego. Te sygnały zmian są ogromnym wyzwaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pojawia się nowy potencjał, który można zaobserwować w nowatorskim podejściu do relacji między farmerami a nabywcami ich produktów, które utrzymywane są za pomocą narzędzi online,  czy też powstaniem ekologicznych stołówek zmieniających szkoły w punkty z żywnością. Dobrym przykładem jest także biodywersyfikacja wyjazdów studyjnych, turystyka fair trade, światłowody, Living Villages (z ang. żywe wioski – zabudowa z wykorzystaniem wysoko-zrównoważonych procesów i materiałów)  i inne zmiany, które pokazują, jak w nowy sposób regiony miejskie i rolne łączą się ze sobą. Do tego rodzaju innowacji niezbędni są doświadczeni aktywiści, którzy  posiadają wiedzę o ekosystemie i infrastrukturze społecznej. Już dziś potrzebni są eksperci, którzy połączą te dwa nie współpracujące ze sobą dotąd światy. Ich praca  to forma wytwarzania sieci społecznych, które przyczyniają się do wytwarzania nowych powiązań między pożądanymi aktywnościami i ich potencjałem biznesowym.

W trakcie prezentacji zdefiniujemy, co jest potrzebne, aby rozwijać przedsiębiorstwa łączące miejsko-rolne relacje w nowy sposób. Pokażemy, jak nowe pomysły mogą połączyć tak różne światy. Określimy plan działania oraz proste kroki, które pozwolą każdemu wziąć sprawy w swoje ręce. Opowiemy o żywych przykładach roln-społecznych przedsiębiorstw, które mają potencjał na jeszcze lepszą adaptację i ulepszanie w nowym kontekście.

Wszystkie wykłady dostępne na DtBusiness stage - zamelduj się raz i do woli korzystaj z możliwości platformy GDD.

Prowadzący

  • Pisarz i projektant bioregionalny. Przez 20 lat był kuratorem znakomitej konferencji Doors of Perception, a także członkiem w komisjach brytyjskiego biennale innowacji społecznych Dott 07 i francuskiego biennale projektowego City Eco Lab od 2011 roku. Od 2011 roku Thackara był kuratorem warsztatów w aż 20 krajach, wszystkie poruszały tematykę drogi do zrównoważenia.

    pełne bio

Do pobrania