4 -11 lipca 2020

DtB Summit | Cyrkularne projektowanie systemowe [en]

Data

10 lipca, 10:20 - 11:50

Dziś projektanci, bardziej niż kiedykolwiek, mogą wywierać pozytywny wpływ, zmieniając standardowe podejście do produkcji, przystosowując ją do nowych realiów cyrkularnej rzeczywistości. Prezentacja ma na celu pokazać, jak korzystać z nowej metody i narzędzi Disruptive Design, tak aby zmienić swoje standardowe działania biznesowe.

Prezentacja przeznaczona dla właścicieli firm, liderów, przedstawicieli biznesu, przedsiębiorców, prowadzących zespoły, samozatrudnionych i projektantów. Prezentacja o tym, jak praktycznie projektować i wdrażać zmiany oparte na założeniach gospodarki o obiegu zamkniętym.

Design to jedna z najważniejszych sił społecznych podczas kreowania świata. Jak korzystać z tej siły, aby stworzyć korzystną dla nas wszystkich przyszłość? Zmiana z systemu liniowego na cyrkularny (gospodarka o obiegu zamkniętym) wymaga zmiany myślenia, ciągłego rozwijania narzędzi pracy kreatywnej oraz adaptacji systemu. To nowe podejście do gospodarki zakłada, że design ma wpływać na realne zmiany w społeczności i środowisku. Dziś projektanci, bardziej niż kiedykolwiek, mogą wywierać pozytywny wpływ, zmieniając standardowe podejście do produkcji, przystosowując ją do nowych realiów cyrkularnej rzeczywistości. To odważne myślenie stawia wiele wyzwań, jak i prezentuje ogromny potencjał.

W trakcie prezentacji pokażemy, jak korzystać z nowej metody i narzędzi Disruptive Design, tak aby zmienić swoje standardowe działania biznesowe. Ta metoda stymuluje mózg i pozwala kwestionować obecne status quo. Podczas prezentacji pokażemy, jaką wartość mogą mieć zrównoważone działania dla naszej społeczności. Uczestnikom rzucimy wyzwanie zaprojektowania swoich działań zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wszystkie wykłady dostępne na DtBusiness stage - zamelduj się raz i do woli korzystaj z możliwości platformy GDD.

Prowadzący

  • Prowokatorka zrównoważenia i społeczna bohaterka, dr Leyla Acaroglu, rzuca ludziom wyzwanie, aby myśleli inaczej o tym, jak działa świat. Jako zdobywczyni nagród w projektowaniu, UNEP Champion of the Earth, socjolożka i przedsiębiorca, rozwinęła metodę Disruptive Design (Projektowania Rozproszonego), designu doświadczeń stymulujących mózgowo, zgamifikowanych narzędziowników i unikalnej edukacji, które pozwalają ludziom odrzucać status quo.

    pełne bio

Do pobrania