4 -11 lipca 2020

DtB Summit | Aktywizm przez społeczność [en]

Data

11 lipca, 12:40 - 13:30

Dzięki narzędziom i metodom znanym ze świata projektowania, firmy dziś mogą korzystać ze wskazówek, jak lepiej tworzyć społeczności, zarządzać nimi i słuchać ich.

Prezentacja o tym, jaką wartością może być aktywizm w biznesie oraz powiązane z nim społeczności.

Społeczności mają wielką moc. Mogą być źródłem pozytywnych zmian w coraz lepiej skomunikowanej i zglobalizowanej rzeczywistości. To szczególnie ważne w trakcie przechodzenia przez obecny kryzys, jak i transformacji, która zaraz nastąpi. Nawiązywanie współpracy z nowymi partnerami lub pracownikami przyczynia się do budowania zrównoważonego świata. Firmy nie istnieją jako oddzielne, niepowiązane podmioty, ale jako część połączonego systemu i relacji, które mogą wnieść wartość zarówno w biznesie, jak i jego otoczeniu. Dzięki narzędziom i metodom znanym ze świata projektowania firmy mogą z sukcesem skorzystać ze wskazówek, jak tworzyć, zarządzać i słuchać społeczności.

W trakcie prezentacji dowiemy się, jak oswoić ogrom niepewności, dostrzec ukryte powiązania i wyzwolić aktywizm w biznesie poprzez zrównoważone społeczności. Określimy jak wykorzystać tradycyjne sposoby budowania i funkcjonowania społeczności, by sprostać obecnym wyzwaniom. Podpowiemy także, jak efektywniej inspirować innych do zmiany.

Wszystkie wykłady dostępne na DtBusiness stage - zamelduj się raz i do woli korzystaj z możliwości platformy GDD.

Prowadzący

  • Kompulsywne łączy ludzi i idee. Roland jest również założycielem Liminal, społeczności inteligencji zbiorowej skoncentrowanej na podejmowaniu złożonych i wspólnych wyzwań, współpracującej z takimi organizacjami jak United Nations Development Programme, Nesta i Wellcome Trust. Kieruje również działalnością IOVIA w Europie, dostarczając doświadczeń partycypacji społecznej i społeczności takim firmom jak LEGO, IKEA i Unilever.

    pełne bio

Do pobrania